Vad innebär begreppet ”Cap rate” och varför är det viktigt?

Vad innebär begreppet "Cap rate" och varför är det viktigt? illustration

Att investera i fastigheter kan vara en lukrativ verksamhet, men även en komplex sådan. För att fatta välgrundade investeringsbeslut är det viktigt att förstå olika ekonomiska mått som hjälper till att bedöma potentiella investeringars lönsamhet. Ett av de mest centrala måtten inom fastighetsinvesteringar är ”Cap rate” eller kapitaliseringsgrad. Detta mått används flitigt av fastighetsinvesterare och … Läs mer

Guide för att köpa en första investeringsfastighet

Guide för att köpa en första investeringsfastighet illustration

Att köpa en första investeringsfastighet är ett stort steg för många och kan verka en aning överväldigande. Investering i fastigheter har dock historiskt sett varit en beprövad metod för att bygga en stark ekonomisk framtid. Om du är intresserad av att köpa din första investeringsfastighet är det viktigt att du är väl förberedd och informerad … Läs mer

Så diversifierar du din fastighetsportfölj

Så diversifierar du din fastighetsportfölj illustration

Att investera i fastigheter kan vara en lukrativ strategi för att bygga och bevara välstånd. Det ger en stabil inkomstkälla, kan potentiellt generera kapitaltillväxt och erbjuder ofta skattefördelar. Diversifiering är nyckeln till att minska risken i din fastighetsportfölj. Denna artikel ger värdefulla insikter i hur du kan diversifiera din fastighetsportfölj för att uppnå långsiktig framgång … Läs mer

Så påverkar räntehöjningar fastighetsmarknaden

Så påverkar räntehöjningar fastighetsmarknaden illustration

När ränteläget förändras, vare sig det gäller en höjning eller en sänkning, är det vanligtvis en av de mest betydelsefulla faktorerna för ekonomin i stort, och speciellt för fastighetsmarknaden. Eftersom en stor del av fastighetsaffärerna ofta finansieras genom lån, påverkas efterfrågan direkt av räntekostnadernas storlek. Höjda räntor kan ha en påtaglig effekt på fastighetspriser, investeringar, … Läs mer